AVG/GDPR Audit

AVG/GDPR Audit

Werkt u ook met persoonsgegevens of gevoelige data? De AVG vraagt van u om opnieuw na te denken over uw processen, organisatie en rollen – zowel digitaal als fysiek. Wij helpen u te voldoen aan de eisen die door de AVG worden gesteld aan uw organisatie en helpen u met het creëren van bewustzijn in uw organisatie.

‘’Onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft u als organisatie meer verplichtingen bij het verwerken van persoonsgegevens. De AVG legt namelijk meer nadruk op de verantwoordelijkheid van u als organisatie om aan te tonen dat u zich aan de wet houdt.’’ (AP)

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De AVG vervangt de eerder geldende Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en is in heel Europa van toepassing onder de naam General Data Protection Regulation (GDPR).

Met de komst van de AVG zijn privacyrechten van personen versterkt en uitgebreid en hebben organisaties meer verantwoordelijkheden met betrekking tot verwerking van persoonsgegevens. Uw organisatie en uw processen & rollen daarbinnen moeten daarom zo worden ingericht dat u voldoet aan de eisen die de AVG stelt. Om te blijven voldoen aan de AVG zal tevens jaarlijks onderhoud moeten plaatsvinden.

Hoe wij u kunnen helpen

Newmorn’ kan u helpen met het voldoen aan de eisen van de AVG en vervolgens met het jaarlijks onderhouden van uw compliance. Hierbij kiezen we een aanpak die bij uw organisatie past. Daarnaast hebben we een AVG-PDCA planning waarmee op eenvoudige en stapsgewijze de AVG onderhouden kan worden zodat u compliant blijft.

Afhankelijkheden

ISO 27001 & NEN 7510: Door de implementatie van de ISO 27001 en/of NEN 7510 zijn veel van de eisen gesteld in de AVG al geborgd binnen uw organisatie.