Vecozo Verklaring

Vecozo logo
Vecozo is een Nederlandse organisatie die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling en implementatie van het netwerk voor elektronische communicatie tussen ca. 40.000 zorgverleners en zorgverzekeraars in Nederland. Het netwerk maakt het mogelijk om veilig en efficiënt gegevens uit te wisselen tussen zorgverleners en zorgverzekeraars, zoals facturatie- en patiëntgegevens. Vecozo stelt eisen en richtlijnen op waaraan zorgverleners moeten voldoen om gebruik te kunnen maken van het netwerk. Newmorn’ is de ideale partij om je te helpen om hiervoor zo soepel mogelijk het juiste certificaat te behalen.

Wat is een Vecozo certificaat?

Een Vecozo certificaat is een digitale certificering die wordt verleend aan zorgverleners die voldoen aan de eisen van Vecozo. Om toegang te krijgen tot het Vecozo-netwerk en elektronische communicatie met zorgverzekeraars te kunnen uitvoeren, moeten zorgverleners een Vecozo-certificaat hebben. Het certificaat dient als bewijs dat de zorgverlener voldoet aan de eisen en richtlijnen van Vecozo en dat de gegevensuitwisseling tussen de zorgverlener en de zorgverzekeraar veilig en betrouwbaar is.

Een Vecozo certificaat wordt afgegeven na het succesvol doorlopen van een audit waarin de processen en systemen van de zorgverlener worden beoordeeld op hun compliance met de eisen van Vecozo. Het certificaat is een digitale handtekening die de identiteit van de zorgverlener bevestigt en de authenticiteit van de gegevensuitwisseling tussen de zorgverlener en de zorgverzekeraar waarborgt.

Het Vecozo certificaat heeft een geldigheidsduur van één jaar en moet jaarlijks worden vernieuwd. Het is belangrijk voor zorgverleners om hun certificaat up-to-date te houden om te kunnen blijven communiceren met zorgverzekeraars en om fouten te voorkomen bij het factureren en declareren van zorgkosten.

Door het uitvoeren van een audit kan een zorgverlener bepalen waar verbeteringen nodig zijn en welke maatregelen genomen moeten worden om aan de eisen van Vecozo te voldoen.

Hoe voer je een Vecozo Audit uit?

Een Vecozo Audit kan worden uitgevoerd door een zorgverlener zelf of door ons als externe auditor. Er zijn verschillende stappen die gevolgd moeten worden bij het uitvoeren van een audit:

In deze fase moet de zorgverlener zich voorbereiden op de audit door alle benodigde documentatie te verzamelen en te controleren of alle processen aan de eisen van Vecozo voldoen.

Wij evalueren als auditor de processen en systemen van de zorgverlener en controleren of ze voldoen aan de eisen van Vecozo.

Na de evaluatie stellen wij een rapport op waarin de resultaten van de audit worden beschreven. Het rapport bevat ook aanbevelingen voor verbetering, indien nodig.

De zorgverlener moet de aanbevelingen uit het rapport implementeren en eventuele verbeteringen doorvoeren om aan de eisen van Vecozo te voldoen.

Het is belangrijk om de audit regelmatig te herhalen om te controleren of de zorgverlener nog steeds aan de eisen van Vecozo voldoet.

Paul Willems

Paul Willems

Ga je liever direct in gesprek met een deskundige op het gebied van Vecozo verklaringen en certificaten?  Neem dan gerust contact op met Paul Willems, CEO en Lead Auditor bij Newmorn’. 

Newmorn' nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws, inzichten en tips!

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.