Compliance Audit

Compliance Audit​

Iedere organisatie heeft te maken met stakeholders. Dit kunnen leveranciers, klanten, de overheid of andere autoriteiten zijn. Elke stakeholder heeft zo zijn eigen wensen of eisen die van belang zijn voor de organisatie. In een wereld waarin veranderingen elkaar steeds sneller opvolgen, is compliance steeds relevanter: zo vereisen aanbestedingen vaker bepaalde certificeringen en wordt er vanuit de overheid meer aandacht besteed aan bijvoorbeeld kwaliteit en privacy. Om hieraan te kunnen voldoen, komen vaak standaarden, wet- en regelgeving of certificeringen om de hoek kijken. Is uw organisatie aantoonbaar compliant aan alle eisen die gesteld worden? Met een Compliance Audit weet u het zeker.
Kundigheid-interne-audit

Wat is de meerwaarde van compliance?

Met compliance wordt bedoeld het in overeenstemming zijn met geldende regelgeving. Natuurlijk, vaak is compliance simpelweg een vereiste om mee te kunnen doen aan een aanbesteding. Noem het een zwemdiploma die je nodig hebt om überhaupt het diepe bad in te mogen. Maar wat organisaties soms vergeten, is dat compliance een versneller kan zijn voor innovatiekracht en kwaliteitsverbetering. Wij laten u graag zien dat alleen aan de regels voldoen niet optimaal rendeert. Wanneer uw medewerkers inzien waaróm deze regels bestaan, verbetert uw organisatie.

Compliance helpt complexe processen transparant te maken en een alomvattend overzicht te krijgen. Om compliance aantoonbaar te maken, worden er vaak zogeheten Compliance Audits uitgevoerd. Een Compliance Audit is een formele externe toetsing van processen en procedures binnen een organisatie om te borgen dat voldaan wordt aan alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving en standaarden. Kort gezegd: doet de organisatie wat ze moet doen en wat ze heeft afgesproken? Dat maakt een organisatie immers professioneel. 

meridion-compliance-audit-team

Hoe helpt de Newmorn-methode u met een Compliance Audit?

Newmorn’ heeft  RE gecertificeerde IT-auditors in huis. Door gebruik te maken van een gecertificeerde IT-auditor, haalt u zekerheid, betrouwbaarheid en continuïteit in huis. Een Newmorn’ RE-Auditor is de spil van een compleet en ervaren auditteam. Dit auditteam onderscheidt zich door middel van prettig pragmatisme en efficiëntie. Zo wordt er voor verschillende audits gebruik gemaakt van een auditagenda, waarmee precies inzichtelijk wordt gemaakt wat er wanneer van de klant verwacht wordt. Dit bespaart niet alleen hoofdpijn, maar ook tijd en dus geld. 

Paul Willems

Paul Willems

Wilt u meer informatie over wat een Compliance Audit inhoudt voor uw organisatie en de mogelijkheden? Vraag het aan Paul Willems, CEO en Lead (RE) Auditor bij Newmorn’.