Implementatie

Begeleiding bij implementatie

Wij begeleiden organisaties bij de succesvolle implementatie van kritische managementsystemen, zoals ISO 9001 voor kwaliteitsbeheer en ISO 27001 voor informatiebeveiliging. Waar gewenst gaan wij verder dan alleen begeleiding; we nemen dan actief deel aan het vormgeven van jouw succes. Tijdens het implementeren werken we nauw samen met interne security officers (CISO’s) en/of kwaliteitsfunctionarissen.

Hands-on

Samen met jouw team dragen we actief bij aan het opstellen van documentatie, het bouwen van het managementsysteem, het inrichten van processen en het bijhouden van verplichte registraties. Ongeacht de gekozen normering zorgt deze samenwerking ervoor dat jouw organisatie optimaal profiteert van onze expertise. Samen creëren we niet alleen een solide basis voor certificering, maar ook voor duurzame groei en succes.

Hands on

Werkwijze in de praktijk

Vanimplementatie begeleiden wij jouw organisatie richting certificering van je managementsysteem. Dit in samenwerking met de door jouw organisatie aangewezen verantwoordelijke. Op basis van de door Newmorn’ opgestelde implementatieplanning zal het project van start gaan, waarbij stapsgewijs de betreffende norm wordt geïmplementeerd. Tijdens het implementatietraject levert Newmorn’ best practices aan in de vorm van templates voor beleidsstukken, procedures of inrichting van het managementsysteem. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de configuratie van een risicoanalyse of een framework voor doelstellingen.

Implementatie door Newmorn'

De voordelen van werken met externe expertise

Illustratie kundigheid medewerkers voor interne audit

Deskundig

Informatiebeveiliging en Auditing zijn gebieden geworden waar een heel breed pakket aan kennis voor nodig is. Kennis van onder meer:

 • IT Systemen en Technologie
 • Risicoanalyse en -management
 • Wet- en regelgeving
 • Organisatie en Processen
 • Specialistische beveiligingsmethodieken en maatregelen

Het is lastig om al deze kennis te vatten in één persoon. Laat staan als je informatiebeveiliging als bijrol hebt ondergebracht bij medewerkers die zich liever concentreren op hun kerntaak. Een interim specialist van Newmorn’ doet niets liever dan ontzorgen door het brengen van kennis en kunde.

Illustratie onafhankelijkheid van medewerkers met een interne audit

Flexibel en efficiënt

Heb je een project waarvoor je extra expertise of menskracht nodig hebt? Is er een medewerker ziek of gaat iemand met zwangerschapsverlof? Groeit je organisatie, maar nog niet genoeg om er een vaste kracht voor aan te nemen? In deze gevallen kun je tijdelijk behoefte hebben aan een gedetacheerde auditor of informatiebeveiliger van Newmorn’. Schaal de capaciteit op en af, al naar gelang de situatie vereist. Onze specialisten zijn zeer ervaren, wat hen in staat stelt om het werk in de meeste gevallen veel efficiënter te doen dan eigen medewerkers.

Informatiebeveiliging interim outsourcing animatie

Onafhankelijk

Vreemde ogen dwingen. Het gezegde gaat zonder twijfel op als het aankomt op Audits en Informatiebeveiliging. In geval van bijvoorbeeld een Interne Audit, is een eigen werknemer doorgaans niet werkelijk objectief bij het beoordelen van het werk van een collega (ondanks de beste intenties). Het is toch een beetje alsof je het proefwerk van je beste vriend nakijkt… Een blik van buitenaf biedt een nieuw perspectief. Onze interim adviseurs zijn niet gedeformeerd en bekijken jouw organisatie en processen met een frisse blik. Hierdoor worden problemen sneller doorgrond en weten zij direct maatregelen in te zetten ter verbetering.

Onze verschillende diensten in vogelvlucht

Implementatie

Hands-on
 • Actieve bijdrage aan documentatie en procesontwikkeling
 • Opstellen en configureren van het managementsysteem
 • Nauwe samenwerking met de security- of kwaliteitsfunctionaris van de organisatie
 • Regelmatige documentatiereview en taaktoewijzing voor blijvende naleving
 • Kennisdeling en bewustwording voor personeel
 • Voortdurend streven naar procesoptimalisatie

Coaching

Sturende expertise
 • Sturende bijdrage aan documentatie en procesontwikkeling
 • Delen van kennis (zoals best practices) bij het opstellen en (her-)configureren van het managementsysteem.
 • Uiteenzetten van taken bij security- of kwaliteitsfunctionaris van de organisatie
 • Monitoren van voortgang en documentatiereview
 • Voortdurend streven naar procesoptimalisatie

CISO as a Service

Volledig ontzorgd
 • Gezamenlijke verantwoordelijkheid ISMS processen
 • Beheer van dagelijkse operaties
 • Expertise in ISO-normen en certificering
 • Zorgvuldig beheer van documentatie, risicoanalyse en verbeteringen
 • Directe supervisie over implementatieteams en projecten
 • Planning en uitvoering van audits en beoordelingen
 • Rapportage aan het senior management en belanghebbenden
 • Actieve betrokkenheid bij strategische besluitvorming
 • Ontwikkeling van personeel op het gebied van normen en best practices
 • Continu streven naar kostenbesparing, efficiëntie en verbetering van de algehele bedrijfsprestaties
Welke rol past bij jou?

Hoe kunnen we jou het beste helpen?

Beantwoord een paar korte vragen en zie direct welke rol het beste past bij jouw organisatie. Kies je voor Implementatie, Coaching of misschien CISO as a Service?

Newmorn' nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws, inzichten en tips!

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.