Coaching

Coaching van jouw mensen

Zijn er in jouw organisatie mensen actief bezig met certificering en managementsystemen? Dan kan Newmorn’ helpen met coaching. Wij coachen dan jouw mensen bij het gebruik van managementsystemen zoals ISO 9001 en ISO 27001 en leren hen dat de sleutel tot succes ligt in het vertalen van normeisen naar de dagelijkse praktijk.

Sturende expertise

Ons doel als coach is tweeledig: ten eerste zorgen we ervoor dat jouw organisatie voldoet aan de strengste normeisen door middel van een gedetailleerde onderhoudsplanning. Ten tweede, en zeker zo belangrijk, helpen we je bij het bijhouden van de documentatie en processen die nodig zijn om aan deze normen te blijven voldoen. Dit omvat het regelmatig reviewen van documentatie en het actief uitzetten van taken bij de kwaliteitsfunctionaris of security officer van de organisatie.

Dit betekent dat je gerust kunt zijn in de wetenschap dat de processen bewaakt worden en er niets naar de achtergrond verdwijnt in de waan van de dag. Samen met de collega’s in jouw organisatie zorgen we ervoor dat de managementsystemen soepel blijven draaien en aan alle vereisten blijven voldoen.

Managementsysteem Google ISMS Sturende expertise

Werkwijze in de praktijk

Als coach ondersteunen wij security officers en kwaliteitsfunctionarissen in het implementeren en onderhouden van managementsystemen. Hierbij blijft jouw organisatie zelf verantwoordelijk en in control voor het uitvoeren van de verschillende ISMS processen. Onze Newmorn’ consultants zijn de experts in het vertalen van complexe normeisen naar de hedendaagse praktijk. Hierbij dienen wij niet alleen als sparringpartner tijdens periodieke overleggen, maar borgen we ook dat de juiste documentatie wordt opgesteld en bijgehouden conform recente ontwikkelingen uit het werkveld en compliance eisen.

Coaching door Newmorn'

De voordelen van werken met externe expertise

Illustratie kundigheid medewerkers voor interne audit

Deskundig

Informatiebeveiliging en Auditing zijn gebieden geworden waar een heel breed pakket aan kennis voor nodig is. Kennis van onder meer:

 • IT Systemen en Technologie
 • Risicoanalyse en -management
 • Wet- en regelgeving
 • Organisatie en Processen
 • Specialistische beveiligingsmethodieken en maatregelen

Het is lastig om al deze kennis te vatten in één persoon. Laat staan als je informatiebeveiliging als bijrol hebt ondergebracht bij medewerkers die zich liever concentreren op hun kerntaak. Een interim specialist van Newmorn’ doet niets liever dan ontzorgen door het brengen van kennis en kunde.

Illustratie onafhankelijkheid van medewerkers met een interne audit

Flexibel en efficiënt

Heb je een project waarvoor je extra expertise of menskracht nodig hebt? Is er een medewerker ziek of gaat iemand met zwangerschapsverlof? Groeit je organisatie, maar nog niet genoeg om er een vaste kracht voor aan te nemen? In deze gevallen kun je tijdelijk behoefte hebben aan een gedetacheerde auditor of informatiebeveiliger van Newmorn’. Schaal de capaciteit op en af, al naar gelang de situatie vereist. Onze specialisten zijn zeer ervaren, wat hen in staat stelt om het werk in de meeste gevallen veel efficiënter te doen dan eigen medewerkers.

Informatiebeveiliging interim outsourcing animatie

Onafhankelijk

Vreemde ogen dwingen. Het gezegde gaat zonder twijfel op als het aankomt op Audits en Informatiebeveiliging. In geval van bijvoorbeeld een Interne Audit, is een eigen werknemer doorgaans niet werkelijk objectief bij het beoordelen van het werk van een collega (ondanks de beste intenties). Het is toch een beetje alsof je het proefwerk van je beste vriend nakijkt… Een blik van buitenaf biedt een nieuw perspectief. Onze interim adviseurs zijn niet gedeformeerd en bekijken jouw organisatie en processen met een frisse blik. Hierdoor worden problemen sneller doorgrond en weten zij direct maatregelen in te zetten ter verbetering.

Onze verschillende diensten in vogelvlucht

Implementatie

Hands-on
 • Actieve bijdrage aan documentatie en procesontwikkeling
 • Opstellen en configureren van het managementsysteem
 • Nauwe samenwerking met de security- of kwaliteitsfunctionaris van de organisatie
 • Regelmatige documentatiereview en taaktoewijzing voor blijvende naleving
 • Kennisdeling en bewustwording voor personeel
 • Voortdurend streven naar procesoptimalisatie

Coaching

Sturende expertise
 • Sturende bijdrage aan documentatie en procesontwikkeling
 • Delen van kennis (zoals best practices) bij het opstellen en (her-)configureren van het managementsysteem.
 • Uiteenzetten van taken bij security- of kwaliteitsfunctionaris van de organisatie
 • Monitoren van voortgang en documentatiereview
 • Voortdurend streven naar procesoptimalisatie

CISO as a Service

Volledig ontzorgd
 • Gezamenlijke verantwoordelijkheid ISMS processen
 • Beheer van dagelijkse operaties
 • Expertise in ISO-normen en certificering
 • Zorgvuldig beheer van documentatie, risicoanalyse en verbeteringen
 • Directe supervisie over implementatieteams en projecten
 • Planning en uitvoering van audits en beoordelingen
 • Rapportage aan het senior management en belanghebbenden
 • Actieve betrokkenheid bij strategische besluitvorming
 • Ontwikkeling van personeel op het gebied van normen en best practices
 • Continu streven naar kostenbesparing, efficiëntie en verbetering van de algehele bedrijfsprestaties
Welke rol past bij jou?

Hoe kunnen we jou het beste helpen?

Beantwoord een paar korte vragen en zie direct welke rol het beste past bij jouw organisatie. Kies je voor Implementatie, Coaching of misschien CISO as a Service?

Newmorn' nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws, inzichten en tips!

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.