NEN 7510

NEN 7510

Met behulp van de NEN 7510 certificering krijg jij als zorgorganisatie een veilige informatiehuishouding en toon je dit ook aan richting jouw patiënten, leveranciers, partners en andere stakeholders. Newmorn’ kan jouw organisatie helpen met het implementeren en onderhouden van de NEN 7510 met een informatiesysteem voor informatiebeveiliging. Daarnaast kan Newmorn’ jou voor, tijdens & na jouw certificeringsaudit ondersteunen en bieden we diverse tools om het NEN 7510 certificaat te vereenvoudigen.
NEN certificeringslogo

De NEN 7510 Certificering

De NEN 7510 is een norm die, aanvullend op de ISO 27001, eisen stelt aan informatiebeveiliging specifiek in de zorg. De NEN 7510 is ontstaan doordat in de zorg grote hoeveelheden verwerking van persoonsgegevens, zoals medische- en patiëntgegevens (bijvoorbeeld persoonlijke gezondheidsinformatie), wordt verwerkt en er voor deze gegevens in de ISO 27001 geen duidelijke richtlijnen en kaders zijn opgenomen.

Door implementatie van de NEN 7510 krijg je inzicht in jouw risico’s, stel je (kwaliteits)doelen en tref je maatregelen om patiëntgegevens veilig op te slaan of uit te wisselen. Met het behalen van het NEN 7510-certificaat toon je jouw patiënten, leveranciers, partners en andere stakeholders aan dat jouw organisatie adequaat omgaat met informatiebeveiliging.

Verkrijgen en onderhoud van jouw NEN 7510 certificering

Om een NEN 7510-certificaat te krijgen moet de compliance van jouw organisatie aan de norm getoetst worden door een externe auditor. De auditor zal tijdens de certificeringsaudit beoordelen of jouw organisatie de juiste set van maatregelen, processen, procedures en wet en regelgeving voor informatiebeveiliging passend bij jouw organisatie hanteert.

Je behoudt het NEN 7510-certificaat door jouw compliance jaarlijks te laten beoordelen door een externe auditor. Wanneer de externe auditor jouw compliance bevestigt hercertificeer je voor de NEN 7510.

Hoe wij je kunnen helpen met een NEN 7510 audit

Newmorn’ kan je helpen met een gefaseerde implementatie en onderhoud van de NEN 7510 in eenvoudige stappen. Samen met jou zorgen we er voor dat je voldoet aan de NEN 7510 en dat je klaar bent voor de externe (her)certificeringsaudit. Hierbij kiezen we een aanpak die bij jouw organisatie past. Indien gewenst ondersteunen we je ook tijdens de externe audit zelf. 

In ons managementsysteem ‘Compliance Center’ kun je de norm inzichtelijk maken, laten leven en borgen. Hierbij staat het risicoprofiel van jouw organisatie centraal die wordt opgesteld aan de hand van een context-, stakeholder- en risicoanalyse. Deze analyses worden uitgevoerd met behulp van tools in het managementsysteem. 

Afhankelijkheden

ISO 27001: De NEN 7510 is een certificering die de basis van de ISO 27001 aanhoudt maar specifieke maatregelen voor zorginstellingen formuleert.

NTA 7516, NEN 7512, NEN 7513: Deze normen kunnen we desgevraagd extra meenemen en integreren in de NEN 7510-implementatie of het NEN 7510-onderhoud.

Newmorn consultant Jodi van Duyne

Jordi van Duyne

Meer weten over NEN 7510? Neem dan gerust contact op met Jordi van Duyne, Consultant en Auditor bij Newmorn’.

Newmorn' nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws, inzichten en tips!

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.