Onze rol: CISO-as-a-Service

CISO-as-a-Service rol

Wij begrijpen dat de implementatie en het beheer van ISO 27001 voor informatiebeveiliging en ISO 9001 voor kwaliteitsbeheer een behoorlijke klus kan zijn, die afleidt van de kernactiviteiten. Als je kwaliteitsmanagement of informatiebeveiliging goed wil doen, doe je dit er niet ‘even bij’. Decentrale organisaties kiezen er dan vaak voor om direct en volledig ondersteund te worden, om ervoor te zorgen dat de normen correct worden nageleefd en onderhouden. Wij fungeren in dat geval als jouw afdeling Certificering, Kwaliteit of Informatiebeveiliging. Zo ben je ervan verzekerd dat je expertise in huis hebt, die scherp en up-to-date blijft.

Volledige verantwoordelijkheid

In onze CISO-as-a-Service rol nemen we de volledige verantwoordelijkheid en houden we controle over jouw ISO 27001 en ISO 9001 processen. Als (tijdelijke) leiders en experts op het gebied van normconformiteit, zorgen wij ervoor dat alle aspecten van deze normen nauwgezet worden beheerd, van documentatie en processen tot audits en verbeteringen. Jouw organisatie heeft zo volledig de handen vrij.

Met Newmorn’ in de CISO-as-a-Service rol kun je er zeker van zijn dat jouw organisatie voldoet aan de eisen van bijvoorbeeld de ISO 9001, ISO 27001 of NEN 7510, zelfs tijdens uitdagende overgangsperiodes. Wij staan garant voor een soepele werking en voortdurende naleving, zodat jij je kunt concentreren op de kernactiviteiten.

Werkwijze CISO as a Service

Werkwijze in de praktijk

Stel je voor dat jouw bedrijf snel groeit en onlangs heeft besloten om ISO 27001 certificering na te streven voor informatiebeveiliging. Het senior management heeft een overvloed aan projecten en verantwoordelijkheden, en er is behoefte aan een tijdelijke, doch toegewijde leider om de implementatie van ISO 27001 te sturen.

Dan biedt een Newmorn’ expert in de rol van CISO-as-a-Service uitkomst. Wij wijzen een ervaren informatiebeveiligingsexpert toe aan de organisatie om als security officer op te treden. Deze professional neemt de volledige verantwoordelijkheid voor het leiden van een ISO implementatie of onderhoud proces; inclusief het opstellen van documentatie, het coördineren van operationele processen, het uiteenzetten van audits en het waarborgen van doorlopende naleving.

Na de succesvolle certificering houdt onze security officer zich bezig met het onderhouden van het managementsysteem voor informatiebeveiliging. Dit omvat het regelmatig beoordelen en updaten van documentatie, het plannen en uitvoeren van interne audits en het coördineren van continue verbeteringsinitiatieven. Zo wordt de organisatie ontzien in het onderhouden van complexe ISMS of QMS processen.

De CISO-as-a-Service rol

De voordelen van werken met externe expertise

Illustratie kundigheid medewerkers voor interne audit

Deskundig

Informatiebeveiliging en Auditing zijn gebieden geworden waar een heel breed pakket aan kennis voor nodig is. Kennis van onder meer:

 • IT Systemen en Technologie
 • Risicoanalyse en -management
 • Wet- en regelgeving
 • Organisatie en Processen
 • Specialistische beveiligingsmethodieken en maatregelen

Het is lastig om al deze kennis te vatten in één persoon. Laat staan als je informatiebeveiliging als bijrol hebt ondergebracht bij medewerkers die zich liever concentreren op hun kerntaak. Een interim specialist van Newmorn’ doet niets liever dan ontzorgen door het brengen van kennis en kunde.

Illustratie onafhankelijkheid van medewerkers met een interne audit

Flexibel en efficiënt

Heb je een project waarvoor je extra expertise of menskracht nodig hebt? Is er een medewerker ziek of gaat iemand met zwangerschapsverlof? Groeit je organisatie, maar nog niet genoeg om er een vaste kracht voor aan te nemen? In deze gevallen kun je tijdelijk behoefte hebben aan een gedetacheerde auditor of informatiebeveiliger van Newmorn’. Schaal de capaciteit op en af, al naar gelang de situatie vereist. Onze specialisten zijn zeer ervaren, wat hen in staat stelt om het werk in de meeste gevallen veel efficiënter te doen dan eigen medewerkers.

Informatiebeveiliging interim outsourcing animatie

Onafhankelijk

Vreemde ogen dwingen. Het gezegde gaat zonder twijfel op als het aankomt op Audits en Informatiebeveiliging. In geval van bijvoorbeeld een Interne Audit, is een eigen werknemer doorgaans niet werkelijk objectief bij het beoordelen van het werk van een collega (ondanks de beste intenties). Het is toch een beetje alsof je het proefwerk van je beste vriend nakijkt… Een blik van buitenaf biedt een nieuw perspectief. Onze interim adviseurs zijn niet gedeformeerd en bekijken jouw organisatie en processen met een frisse blik. Hierdoor worden problemen sneller doorgrond en weten zij direct maatregelen in te zetten ter verbetering.

Onze verschillende rollen in vogelvlucht

Implementatie

Hands-on
 • Actieve bijdrage aan documentatie en procesontwikkeling
 • Opstellen en configureren van het managementsysteem
 • Nauwe samenwerking met de security- of kwaliteitsfunctionaris van de organisatie
 • Regelmatige documentatiereview en taaktoewijzing voor blijvende naleving
 • Kennisdeling en bewustwording voor personeel
 • Voortdurend streven naar procesoptimalisatie

Coaching

Sturende expertise
 • Sturende bijdrage aan documentatie en procesontwikkeling
 • Delen van kennis (zoals best practices) bij het opstellen en (her-)configureren van het managementsysteem.
 • Uiteenzetten van taken bij security- of kwaliteitsfunctionaris van de organisatie
 • Monitoren van voortgang en documentatiereview
 • Voortdurend streven naar procesoptimalisatie

CISO-as-a-Service

Volledig ontzorgd
 • Gezamenlijke verantwoordelijkheid ISMS processen
 • Beheer van dagelijkse operaties
 • Expertise in ISO-normen en certificering
 • Zorgvuldig beheer van documentatie, risicoanalyse en verbeteringen
 • Directe supervisie over implementatieteams en projecten
 • Planning en uitvoering van audits en beoordelingen
 • Rapportage aan het senior management en belanghebbenden
 • Actieve betrokkenheid bij strategische besluitvorming
 • Ontwikkeling van personeel op het gebied van normen en best practices
 • Continu streven naar kostenbesparing, efficiëntie en verbetering van de algehele bedrijfsprestaties